Giới thiệu

Xin lưu ý! Địa điểm này chưa được chủ sở hữu xác minh uy tín tại đây.

Giờ làm việc
Đang mở

Monday
Mở cửa.
Tuesday
Mở cửa.
Wednesday
Mở cửa.
Thursday
Mở cửa.
Friday
Mở cửa.
Saturday
Mở cửa.
Sunday
Mở cửa.

Ảnh địa điểm

Xếp hạng & nhận xét địa điểm

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Karaoke Lion King”

Đánh giá về Dịch vụ
Đánh giá về Nhân viên